شنیداری


مجموعه زیر بخش اول از مجموعه ای بسیار مفید و ارزشمند است که جهت تقویت مهارت شنیداری شما در زبان انگلیسی  تهیه شده است. با توجه به نیاز مخاطبین این مجموعه در چهار سطح مقدماتی (بخش یک) متوسط (بخش دو) متوسط رو به بالا (بخش سه) و پیشرفته (بخش 4) تهیه شده است. متن فایلهای صوتی نیز آماده شده و در اختیار شما کاربران گرامی قرار گرفته است تا پس از چندبار گوش کردن به فایل صوتی میزان درک خود را از مطالب شنیده شده را چک کنید. این مجموعه در ده بخش آماده شده است و نه بخش دیگر به تدریج در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.


As Long As You Love Me

00:03:49 رایگان Elementary

Pink Wild Hearts Can t Be Broken

00:03:21 رایگان Elementary

Newspapers

00:03:58 رایگان Advanced

Niagara-On-The-Lake

00:03:42 رایگان Advanced

Louisa May Alcott

00:03:50 رایگان Advanced

Ireland

00:03:18 رایگان Advanced

Handel s Messiah

00:03:34 رایگان Advanced

George W. Bush Jr

00:03:43 رایگان Advanced

Cowboys

00:03:37 رایگان Advanced

Niagara Falls

00:03:16 رایگان Advanced

Hiroshima

00:03:25 رایگان Advanced

Come to the Fair

00:04:10 رایگان Advanced

The History of the English Language

00:02:50 رایگان Intermediate

Chinese People in North America

00:03:12 رایگان Intermediate

Ice Hockey

00:02:28 رایگان Intermediate

William Shakespeare

00:03:02 رایگان Intermediate

The Viking

00:03:06 رایگان Intermediate

Two Great Artists : Leonardo and Michelangelo

00:03:17 رایگان Intermediate

Canada : Provinces and Territories

00:04:13 رایگان Intermediate

Corruption

00:02:46 رایگان Intermediate

Psychology

00:03:23 رایگان Intermediate

Louis Pasteur

00:03:06 رایگان Intermediate

What My Cat Did

00:01:56 رایگان Elementary

A Trip to the Hospital

00:01:50 رایگان Elementary

Advice

00:01:58 رایگان Elementary

A Funny Thing Happened on the way to School

00:01:57 رایگان Elementary

What I Look for in a Friend

00:01:51 رایگان Elementary

If I Could Fly

00:01:35 رایگان Elementary

New Years Day

00:01:34 رایگان Elementary

The Birthday Gift

00:01:54 رایگان Elementary

Why Do People Dislike Other People

00:01:51 رایگان Elementary

I Want to Dye my Hair Green

00:01:58 رایگان Elementary

Joes First Car

00:01:10 رایگان Pre-intermediate

The Easter Egg Hunt

00:01:12 رایگان Pre-intermediate

Marks Big Game

00:01:06 رایگان Pre-intermediate

Jennifer the Firefighter

00:00:58 رایگان Pre-intermediate

My First Pet

00:01:04 رایگان Pre-intermediate

My House

00:01:09 رایگان Pre-intermediate

Going Camping

00:01:05 رایگان Pre-intermediate

My Flower Garden

00:00:57 رایگان Pre-intermediate

Jessica s First Day of School

00:01:47 رایگان Pre-intermediate

First Snow Fall

00:01:12 رایگان Pre-intermediate