تبلیغات

با مادرت تماس بگير و بهش بگو دوستش دارى

۲۰/دی/۱۳۹۶
استراتژی های یادگیری زبان -

با مادرت تماس بگير و بهش بگو دوستش دارى. فراموش نكن تو تنها كسى هستى كه صداى قلب مادرت را از درون شنيده اى

برچسب ها: