قوانین و مقررات

ضمن سپاس از شما جهت انتخاب مجموعه نیمکت 24 برای دریافت خدمات مورد نظر، به اطلاع می رساند تمامی فعالیتهای این مجموعه اعم از سرویس های ترجمه، آموزش، و ارائه مطالب و بسته های آموزشی تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران یوده و خدمات ارائه شده در بستر آنلاین تماما منطبق بر اصول مجاز و متعارف در حوزه فضای مجازی کشور می باشد. همچنین محتوای مطالب و نوع خدمات ارائه شده منطبق بر مصوبات و بخش نامه های نظام آموزشی کشور مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان ها و ادارات تابعه می باشد.

تبلیغات